OHARASKOLAN

Oharaskolan startade i 1895 av Unshin Ohara. Den är bland annat känd för sitt nära studium av naturen och för sina landskapsarrangemang. Den är en av de tre stora skolorna i Japan, till dessa hör Ikenobo, Ohara och Sogetsu.

I dag leds skolan av Hiroki Ohara, femte generationens ”iemoto”.

OHARASKOLANS LEDARE

Unshin Ohara 1861–1916
Koun Ohara 1880–1938
Houn Ohara 1908–1995
Natsuki Ohara 1949–1992
Hiroki Ohara 1988–

VAR FINNS OHARASKOLAN?

Oharaskolan har två huvudkontor i Japan, ett i Osaka och ett i Tokyo, samt 146 lokala skolor på olika platser i landet. Runt om i världen finns 69 så kallade Chapters och 43 studiegrupper.
Oharaskolan i världen