Under respektive rubrik är några exempel på uppdrag…