OM OHARASKOLAN

Oharaskolan är en av de tre stora ikebanaskolorna i Japan. Den startade 1895 av Unshin Ohara.

Naturliga växtprocesser, årstidernas växlingar och skönheten i naturliga miljöer är utmärkande för Oharaskolan. Det är viktigt att som elev observera och lära känna naturen. Skolan är särskilt känd för sina landskapsarrangemang. Men det finns många olika typer av arrangemang att lära.

I dag leds skolan av Hiroki Ohara, femte generationens ”iemoto”.

OHARASKOLANS LEDARE

Iemoto är det japanska namnet på ledaren för skolan. I Ohara-skolan har ledarskapet gått i arv från far till son.

Unshin Ohara 1861–1916
Koun Ohara 1880–1938
Houn Ohara 1908–1995
Natsuki Ohara 1949–1992
Hiroki Ohara 1988–

VAR FINNS OHARASKOLAN?

Oharaskolan har två huvudkontor i Japan, ett i Osaka och ett i Tokyo, samt 146 lokala skolor på olika platser i landet. Runt om i världen finns 69 så kallade Chapters och 43 studiegrupper.
Oharaskolan i världen