KLASSIFICERING – TYPER AV ARRANGEMANG

Det finns många olika typer av arrangemang att lära i Ohara-skolan. Som student gör man det enligt en särskild klassificering som successivt bygger upp svårighetsgraden.

HANA-ISHO

Hana-isho Kihon är de första arrangemangen man får lära sig. De kan göras både i en låg vas på kenzen eller i höga vaser. Arrangemangen görs med få växter för att enkelt kunna placeras även på små ytor. Friheten är stor att välja växter och färger efter personlig smak, i olika kombinationer enligt säsong och personlig smak.
– Tateru-katachi
– Katamukeru-katachi
Hanai-isho Tenkan (avancerade former av Hana-isho):
– Hiraku-katachi
– Narabu-katachi
– Mawaru-katachi

MORIBANA

Shikisai Moribana, arrangemang på kenzan:
– Chokuritsu-kei (Upright Style)
– Keisha-kei (Slanting Style)
– Kansui-kei (Water-Reflecting Style)

Shakei Moribana – landskapsarrangemang – finns som traditionella arrangemang och som realistiska arrangemang.
– Yoshiki-hon-i är traditionella arrangemang där valet av växter är förutbestämt. Det finns 47 olika typer av traditionella arrangemang
– Shizen-hon-i är realistiska landskapsarrangemang.

HANA-KANADE

Hana-kanade är ett tredimensionellt arrangemang som framhäver korsande linjer, med stjälkar/blommor som rör sig inåt arrangemanget från sina respektive startpunkter. Kombinationen av färger, former och säsongen är viktigt i Hana-kanade.

HANAMAI

Hanamai kan översättas med blomdans. I arrangemanget, som kan ses från alla håll, är samspelet mellan de två eller tre växterna det viktiga, som ett dansande par.

HEIKA

Arrangemang i höga vaser
– Keisha-kei (Slanting Style)
– Chokuritsu-kei (Upright Style)
– Kasui-kei (Cascading Style)

RIMPA eller RINPA

Rimpa-arrangemang är inspirerade av målningarna i Rimpa-skolan som var stor under Edoperioden. Målet är att arranngemangen ska fånga det speciella uttrycket i målningarna och konsthantverken som framhäver de dekorativa egenskaperna hos blommor och växter. Traditionellt används samma material – växter och blommor och kombinationen av dessa – i ikebana-arrangemangen som finns avbildade i målningarna.

BUNJIN

Bunjin-arrangemang är inspirerade av kinesisk kultur. De skapades ursprungligen av japanska intellektuella som också ägnade sig åt poesi, kalligrafi och målning. Arrangemangen var fria från regler och skapades ofta i samband med litterära eller andra sammankomster där ikebana var en del i evenemanget. Det är vanligt att ha med frukt och små metall- eller keramikskulpturer av insekter.

JIYU HYOGEN

Arrangemang med fritt uttryck.