KLASSIFICERING – TYPER AV ARRANGEMANG

Det finns många olika typer av arrangemang att lära i Ohara-skolan. Som student gör man det enligt en särskild klassificering som successivt bygger upp svårighetsgraden.

HANA-ISHO
Hana-isho Kihon, grundarrangemang, som görs både i låg vas på kenzan (spikmatta) och i hög vas. Arrangemangen görs med få växter och är tänkta att kunna placeras även på små ytor. Friheten är stor att välja växter och färger i olika kombinationer enligt säsong och personlig smak.
– Tateru-katachi (Rising Form), uppåtsträvande form
– Katamukeru-katachi (Inclining Form), sluttande form
Hanai-isho Tenkan (avancerade former av Hana-isho):
– Hirabu-katachi (Radial Form)
– Narabu-katachi (One-Row Form)
– Mawaru-katachi (Circular Form)

MORIBANA
Shikisai Moribana (Color Scheme Moribana), arrangemang på kenzan:
– Chokuritsu-kei (Upright Style)
– Keisha-kei (Slanting Style)
– Kansui-kei (Water-Reflecting Style)

Shakei Moribana – landskapsarrangemang – finns som traditionella arrangemang och som realistiska arrangemang.
– Yoshiki-hon-i, traditionella arrangemang där valet av växter är förutbestämt. Det finns 47 olika typer av traditionella arrangemang
– Shizen-hon-i, realistiska landskapsarrangemang.

HANA-KANADE
Hana-kanade är ett tredimensionellt arrangemang som framhäver korsande linjer, med stjälkar/blommor som rör sig inåt arrangemanget från sina respektive startpunkter. Kombinationen av färger, former och säsongen är viktigt i Hana-kanade.

HANAMAI
Hanamai kan översättas med blomdans. I arrangemanget, som kan ses från alla håll, är samspelet mellan de två eller tre växterna det viktiga, som ett dansande par.

HEIKA
Arrangemang i höga vaser
– Keisha-kei (Slanting Style)
– Chokuritsu-kei (Upright Style)
– Kasui-kei (Cascading Style)

RIMPA (eller RINPA)
Rimpa-arrangemang är inspirerade av målningarna i Rimpa-skolan som var stor under Edoperioden. Målet är att arranngemangen ska fånga det speciella uttrycket i målningarna och konsthantverken som framhäver de dekorativa egenskaperna hos blommor och växter. Traditionellt används samma material – växter och blommor och kombinationen av dessa – i ikebana-arrangemangen som finns avbildade i målningarna.

BUNJIN
Bunjin-arrangemang är inspirerade av kinesisk kultur. De skapades ursprungligen av japanska intellektuella som också utövade poesi, kakalligrafi och målning . Arrangemangen var fria från regler och skapades ofta i samband med litterära eller andra sammankomster, där ikebana var en del i evenemanget. Det är vanligt att ha med frukt och små metall- eller keramikskulpturer av insekter.

JIYU HYOGEN
Free expression, fritt uttryck.