CV

lotusplock

I lotusdammen. Foto: Jeannine Devocht

DIPLOM

Den högsta mästargraden i Oharaskolan är mästare av första graden, First Master.

1991 apr. Biträdande lärare av första graden, Assistant Teachers’ First Term Course
1991 okt. Biträdande lärare av andra graden, Assistant Teachers’ Second Term Course
1993 Lärardiplom, Instructor
1997 Mästare av fjärde graden, Fourth Master
2000 Mästare av tredje graden, Third Master
2002 Biträdande mästare av andra graden, Associate Second Master
2007 Mästare av andra graden, Second Master
2012  Biträdande mästare av första graden, Associate First Master
2017 Mästare av första graden, First Master

UTBILDNING

Kontinuerligt sedan 1988: studier för Grand Master Annik Howa Gendrot, Frankrike
Övriga studier:
1993 First Master Tomita, New York
1996 Ohara Center, Tokyo
2001 Mästarseminarium, Tokyo
2002 Studier för professor Nishi, Tokyo
2003 Studier vid Ohara Center, Tokyo
2003 Sudier för professor Negishi, Tokyo
2006 Studier för professor Kudo, Kenbi Center, Tokyo
2008 Studier för professor Kudo, Kenbi Center, Tokyo
2009 Studier för professorer Kudo och Nishi, Kenbi Center, Tokyo
2012 Mästarseminarium, Tokyo
2015 Studier för professor Kanamori och professor Nishi, Tokyo
2017 Mästarseminarium; Osaka

UTSTÄLLNINGAR OCH EVENEMANG

1991 – 1996 Ett flertal elev-/samlingsutställningar, Paris
1998 Orangeriet, Bergianska trädgården, Stockholm
1999 Georg Jensen, Stockholm
1999 Stockholm Study Group startar
2000 Anagram, Stockholm
2004 Tokyo Style in Stockholm tillsammans med Annik Gendrot
2006 Svenska ambassaden, Tokyo, tillsammans med fotograf Åke E:son Lindman
2010 La Rochelle, Frankrike
2010 ”Japanska fönster i Vasastan”, Stockholm Study Group elevutställning
2013 Östasiatiska museet, Stockholm
2014 Olivier de Serre, Paris
2016 Living Art, ikebana och bonsai, Östasiatiska museet, Stockholm, tillsammans med Ikebana International
2018 Manos, Stockholm, elevutställning
2020 Galleri ArtSight, Stockholm, tillsammans med Ikebana International
2020 Livrustkammaren, Stockholm, arrangemang till invigningen av utställningen Manga Royals