STOCKHOLM STUDY GROUP

Jag är officiell representant för Oharaskolan i Sverige och ledare för Stockholm Study Group som startade 1999. Syftet med studiegruppen är att undervisa i ikebana och sprida kunskap om Oharaskolan. Utbildningen följer skolans curriculum. Diplom ges efter avslutade kurser och prov.

Jag har uppehåll i undervisningsverksamheten så länge pandemin pågår.